Mesters Counselling is nu ook geregistreerd psychosociaal counsellor van de beroeps vereniging LVPW. Naast het bestaande lidmaatschap van de beroepsorganisatie ABvC vergoeden op basis hiervan nog meer zorgverzekraars vanuit de aanvullende verzekering de consulten van de cliënten Mesters Counselling. Kijk hier naar de volledige lijst en de vergoeding per zorgverzekeraar.