Tag Archief van: Inspiratie

A mind is like a parachute,
it doesn’t work if it isn’t open

Frank Zappa

 

The wind upon your face
it is me.
The sun upon you which feeds the flower
it is me.
The whistling sound of the wind through the
leaves in the trees
it is me.
Hear the birds’ song in the morning light,
it is my voice.
When the water gently laps against the
shore,
it is my heartbeat.
In the stars,
you see my eyes.
In the blue sky,
you see my body.
Feel the air that surrounds you,
I am there.
Feel the love in your heart,
I am there.

Ancient Native Prayer

 

dat wat ik ben
en dat wat ik niet ben
ben IK ook

Rens Mesters

 

When you run after your thoughts, you are like a dog chasing a stick.
Every time a stick is thrown, you run after it.
Instead, be like a lion who, rather than chasing after the stick, turns to face the thrower.
One only throws a stick at a lion once.

Milarepa

 

When we least expect it, life sets us a challenge to test our courage and willingness to change;
at such a moment, there is no point in pretending that nothing has happened or in saying that we are not yet ready.
The challenge will not wait. Life does not look back.

Paulo Coelho

 

De herberg

Dit mens – zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid
Een flits van inzicht komt
Als een onverwachte gast

Verwelkom ze; Ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat

Behandel dan toch elke gast met eerbied
Misschien komt hij de boel ontruimen
Om plaats te maken voor extase…

De donkere gedachte, schaamte, het venijn.
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
En vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
De hemel* heeft ze stuk voor stuk gestuurd
Om jou als raadgever te dienen

(*Dit woord mag naar believen door een ander woord worden
vervangen)

JaJal ad-Din Muhammad Rumi

 

Happiness is a decision, not an experience.
You can decide to be happy without what you thought you needed in order to be happy, and you will be.
Your experience is the result of your decision, not the cause of it.

Neale Donald Walsch

 

Life is what happens to you while you’re busy making other plans

John Lennon in the song ‘Beautiful boy

Een oordeel is alleen maar de ringtone van een behoefte die in de knel is geraakt

Jose Boone

 

Je langste reis voert je naar dat, wat het meest nabij is: je bent op weg van alleen zijn naar al-een zijn.

@4positiviteit

 

Watch your thoughts, for they become words.
Watch your words, for they become actions.
Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.

Anoniem

 

OM LOS TE KUNNEN LATEN IS LIEFDE NODIG

Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.

Loslaten is niet het onmogelijk maken,
maar het toestaaan om te leren van menselijk consequenties.

Loslaten is machteloosheid toegeven,
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in de hand heb.

Loslaten is niet proberen ’n ander te veranderen of de schuld te geven, het is jezelf zo goed mogelijk maken.

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.

Loslaten is niet even regelen, maar ondersteunend zijn.

Loslaten is niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn.

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen, het is anderen mogelijk maken om hun eigen lot te bepalen.

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen, het is een ander toestaan de werkgelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.

Loslaten is niet treiteren, schelden of ruziemaken, het is juist zoeken naar mijn eigen tekortkomingen den die verbeteren.

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, het is elke dag nemen zoals die komt en er mezelf gelukkig mee prijzen.

Loslaten is niet kritiek leveren op anderen, of hun leven voor hen leiden, het is proberen te orden wat ik droom te zijn.

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, het is groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is minder vrezen en meer liefhebben ……

 

Jou is verteld dat werk een vloek is, en arbeid een last.
Maar ik vertel je dat jij meewerkt aan de droom van de aarde over haar voltooiing,
dat jij de taak vervult die voor je klaar lag.
Door te werken heb je het leven oprecht lief.
Door het leven jouw arbeid te schenken word je ingewijd in haar intiemste geheim.

Kahlil Gibran

People are often unreasonable,
illogical and self-centered;
Forgive them anyway.

If you are kind,
people may accuse you of selfish ulterior motives;
Be kind anyway.

If you are successful,
you will win some false friends and true enemies;
Succeed anyway.

If you are honest and frank,
people may cheat you;
Be honest anyway.

What you spend years building,
someone could destroy overnight;
Build anyway.

If you find serenity and happiness,
they may be jealous;
Be happy anyway.

The good you do today,
people will often forget tomorrow;
Do good anyway.

Give the world the best you have,
and it may never be enough;
Give the world the best you’ve got anyway.

You see, in the final analysis,
it is between you and God;
It was never between you and them anyway.

Mother Teresa

 

Voor het oplossen van problemen moet je op een andere manier denken dan voor het bedenken van problemen

Albert Einstein

 

De Dans

Ik heb je mijn uitnodiging gestuurd, het briefje op mijn handpalm bij het vuur van het leven geschreven. Spring niet op en roep:’Ja, dit is wat ik wil! Laten we het doen!’ Sta alleen rustig op en dans met me mee.

Toon me hoe je je diepste verlangens volgt, in een neerwaartse spiraal naar de pijn binnen de pijn, en ik zal je tonen hoe ik innerlijk en uiterlijk bereik dat ik de kus van het Mysterie voel, zachte lippen op de mijne, iedere dag.

Vertel me niet dat je de hele wereld in je hart wilt sluiten.
Toon me hoe je je afbrengt van een ander onrecht aandoen zonder jezelf ontrouw te worden wanneer je gekwetst bent en bang onbemind te zijn.

Vertel me een verhaal over wie je bent, en zie wie ik ben in de verhalen die ik leef. En samen zullen we ons herinneren dat ieder van ons altijd een keuze heeft. Vertel me niet hoe geweldig de dingen zullen zijn….ooit. Toon me dat je volledig vrede durft te hebben, werkelijk tevreden met de manier waarop de dingen er nu, op dit moment, voor staan, en het volgende moment, en straks en later….

Ik heb genoeg oorlogsverhalen over heldendaden gehoord.
Vertel me hoe jij ineenkrimpt wanneer je tegen de muur loopt, de plek waar je op eigen kracht niet voorbij komt.
Wat drijft jou naar de andere kant van die muur, naar de kwetsbare schoonheid van je eigen wezen?

En als we elkaar hebben getoond hoe we de duidelijke, gezonde grenzen hebben vastgesteld en aangehouden die ons helpen naast elkaar met elkaar te leven, laten we dan het risico nemen ons te herinneren dat we nooit ophouden diegenen in stilte lief te hebben van wie we eens openlijk hebben gehouden.

Breng me naar de plaatsen op aarde die jou leren hoe je moet dansen, de plaatsen waar je het risico loopt dat de wereld je hart breekt, en ik zal je naar de plaatsen brengen waar de aarde onder mijn voeten en de sterren boven mijn hoofd mijn hart keer op keer helen.

Toon me hoe je zaken doet, zonder dat je de zaken laat bepalen wie je bent. Wanneer de kinderen zijn gevoed, maar er zijn nog stemmen binnen in en buiten ons die roepen dat onze diepste verlangens een te hoge prijs vragen, laat ons er dan aan denken dat het nooit over geld gaat.

Toon me hoe jij jouw mensen en de wereld de verhalen en de liederen biedt, waarvan je wilt dat je kleinkinderen ze zich herinneren, en ik zal je tonen hoe ik worstel, niet om de wereld te veranderen, maar om hem lief te hebben.

Kom een tijdje naast me zitten in gedeelde eenzaamheid,
beiden in het besef van ons volslagen alleen-zijn en onmiskenbare verbondenheid. Dans met me in de stilte en in het geluid van zachte dagelijkse woorden, die aan het eind van de dag geen enkele betekenis voor me hebben.

En wanneer het geluid van al die verklaringen van onze oprechtste bedoelingen is weggestorven in de wind,
dans dan met me in de oneindige pauze voor de volgende ademhaling die ons allemaal tot leven wekt, zonder de leegte vanbuiten of vanbinnen te vullen.

Zeg niet:’Ja!’
Pak alleen mijn hand en dans met me mee.

Oriah Mountain Dreamer

 

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken

Epictetus

 

Niets buiten jezelf kan je ooit geven wat je zoekt.

Byron Katie

 

We are not human beings on a spiritual journey.
We are spiritual beings on a human journey.

Steven Covey

 

Geloof niets,
ongeacht waar je het gelezen hebt of wie het gezegd heeft,
zelfs niet als ik het heb gezegd,
tenzij het overeenkomt met je eigen reden en je eigen gezonde verstand.

Boeddha

 

Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld.

Schopenhauer

 

You cannot teach a man anything.
You can only help him discover it within himself.

Galileo Galilei

 

De wonderbaarlijke verandering zal plaatsvinden
als de gedachten in de denker veranderen

A course in Miracles

 

It’s not the critic who counts, not the one who points out how the strong man stumbled or how the doer of deeds might have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena; whose face is marred with the sweat and dust and blood; who strives valiantly; who errs and comes up short again and again; who knows the great enthusiasms, the great devotions and spends himself in a worthy cause and who, at best knows the triumph of high achievement and who at worst, if he fails, at least fails while daring greatly so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.

Theodore Roosevelt

 

Vraag niet aan de wereld, wat de wereld van jou wil. Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat jou echt tot leven brengt.
En ga dat dan doen, dat wat jou echt tot leven brengt. Want dat is wat de wereld nodig heeft: mensen die werkelijk leven.

Howard Thurmon

 

Hij die vraagt is een dwaas voor vijf minuten, maar hij die niet vraagt blijft een dwaas voor altijd.

Chinees spreekwoord

Je kunt niet controleren wat je overkomt, maar je hebt wel de controle over jouw houding ten opzichte van wat je overkomt, en daarin kun je meester worden over verandering in plaats van dat het jou beheerst.

Sri Ram

 

My deepest fear is not that I am inadequate.
My deepest fear is that I am powerful beyond measure.
It is my light, not my darkness that most frightens me.
I ask myselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who am I not to be? I am a child of God. My playing small does not serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around me I am meant to shine, as children do.
I was born to make manifest the glory of God that is within me.
It’s not just in me; It’s in everyone. And as I let my own light shine,
I unconsciously give other people permission to do the same.
As I’m liberated from my own fear, my presence automatically liberates others.

Marianne Williamson

 

De Uitnodiging

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet.
Het maakt me niet uit welke planeten je horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is of dat jij pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, te laten verdwijnen of vast te houden.
Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe.
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn.
Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijke bestaan.
Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn aan jezelf.
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je te vertrouwen bent.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten.
Kun jij leven met fouten zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen: ‘YES’
Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst op te staan, en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.
Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd.
Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt met jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

Oriah Mountain Dreamer