Tag Archief van: Vergoeding

Mesters Counselling is nu ook geregistreerd psychosociaal counsellor van de beroeps vereniging LVPW. Op basis hiervan vergoeden nog meer zorgverzekraars vanuit de aanvullende verzekering de consulten van de cliënten Mesters Counselling. Kijk hier naar de volledige lijst en de vergoeding per zorgverzekeraar.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt voor het grootste deel vergoed uit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Om de groei van de uitgaven in de zorg af te remmen wil het kabinet vanaf 2012 een aantal maatregelen nemen in de vergoeding van ggz. Zo verdwijnt de behandeling van de aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen) uit het basispakket. Het is de bedoeling dat u deze behandelingen vanaf 2012 zelf betaald.

Wat is aanpassingsstoornis?
Iedereen maakt wel eens iets meer of minder ingrijpends in zijn leven mee. Het verlies van een baan, een ziekte of een echtscheiding. Maar ook minder ‘ernstige’ gebeurtenissen kunnen ingrijpend zijn; een verhuizing, de geboorte van een kind of de overgang naar een nieuwe levensfase.
Mensen zijn veerkrachtig en meestal goed in staat om zich binnen vrij korte tijd aan te passen aan een nieuwe situatie. Deze aanpassing slaagt echter niet altijd. We spreken van een aanpassingsstoornis als iemand na een ingrijpende gebeurtenis of verandering (een stressvolle situatie) psychische klachten houdt, die een normaal dagelijkse functioneren thuis en op het werk verhinderen.

Counselling is bij uitstek geschikt voor begeleiding bij aanpassingsstroonissen.
Een groot aantal zorgverzekeraars erkent de waarde van counseling door consulten (soms deels) te vergoeden via de aanvullende verzekering. Op de website vind je het overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekeraars.