Tag Archief van: Depressie

De begeleiding door Mesters Counselling en Coaching blijkt aantoonbaar efficiënt en effectief. Naast het feit dat de cliënten een oplossing vinden voor hun hulpvraag en doelstellingen, nemen hun klachten sterk af. Zo blijkt uit onderzoek dat deze reductie van de klachten een betekenisvolle bijwerking is van de counselling en coaching.
Het klachtenniveau meten we bij iedere cliënt bij aanvang en na afloop van de begeleiding. Dit doen we met behulp van de vier dimensionale klachtenlijst (4-DKL). Deze vragenlijst meet het klachtenniveau op vier elementen, te weten: distress, depressie, angst en somatisatie. Een begeleidingstraject duur gemiddeld 6,4 sessies. De metingen laten een duidelijke afname van de gemelde klachten zien.

4-DKL Intake Eind Afname klachten
abs % abs % abs %
Stress 18,0 56,3% 4,4 13,7% 13,7 75,7%
Angst 4,2 17,6% 0,7 2,8% 3,6 84,2%
Depressie 2,8 23,4% 0,1 0,9% 2,7 96,2%
Somatiek 10,5 32,7% 3,4 10,7% 7,1 67,4%

De symptomen gerelateerd aan stress nemen met 75,7% af, die wat duiden op angstproblematiek met 84,2% en die samenhangen met depressie en somberheid met 96,2%. Daarnaast nemen de somatische (lichamelijke) klachten die vaak samenhangen met psychosociale problemen met 67,4% af. Je kunt hierbij denken aan: hoofdpijn, spierpijn en de maag die van streek is.
Cijfers (2019)

Voel jij je ook gestrest, angstig of somber. Of heb jij ook regelmatig lichamelijke klachten als: hoofdpijn, spierpijn of een maag die van streek is. Zou je ook graag willen weten wat maakt dat je je zo voelt en hoe je hier anders mee om kunt gaan? Als coach / counsellor kan ik je hier mee helpen. Plan een gratis kennismakingsgesprek en ontdek wat ik voor je kan betekenen.

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness net zo effectief kan zijn bij depressies als medicatie, maar dan natuurlijk zonder de nadelen van medicatie. Mensen leren met behulp van  mindfulness te accepteren dat ze negatieve gedachten hebben. Dit bleek even effectief als pillen om een terugval te voorkomen. In beide gevallen kreeg iets meer dan 40% van de mensen opnieuw een depressie. Dat zijn er nog steeds erg veel. Leven met een depressie is zwaar, het kan voelen alsof er een loden deken over je leven is gelegd. Dat gun ik niemand.

Lees meer