home | diensten | verwijzers | over MCC | weblog | contact  

rensmesters

counselling,coaching&psychologie

  Coach Bedrijfsmaatschappelijk werk Rens Mesters Counselling

 

Bedrijfscounselling / Bedrijfsmaatschappelijk werk

Psychosociale klachten van medewerkers zijn in organisaties een veel voorkomend verschijnsel. Het be´nvloedt het functioneren in zowel arbeidssituaties als in de privÚsituatie en kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kant het een hoog personeelsverloop tot gevolg hebben. Het is daardoor voor de organisatie zowel een sociaal als economisch probleem. Het actief werken aan het voorkomen en het aanpakken van psychosociaal disfunctioneren is een investering die zich ruimschoots terug verdient.

De begeleiding in de vorm van bedrijfscounseling / bedrijfsmaatschappelijk werk van medewerkers kan ingezet worden bij:

  • problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden en/of motivatie

  • stress, overspannenheid en burnout

  • verzuim, ziekte en re´ntegratie

  • aanpassingsproblemen bij veranderingen van functie of organisatieveranderingen

  • persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie

  • opvang van medewerkers na een traumatische ervaring (bedrijfsongeval, overval, e.d.)

  • mediation, conflictoplossing bij ontwrichte arbeidsituaties

  • problemen uit de privÚsfeer die van invloed zijn op het werk

Opdrachtgevers zijn organisaties die de dienstverlening van een coach of bedrijfsmaatschappelijker werk voor hun personeel willen aanbieden, maar gezien de bedrijfsopbouw of bedrijfsomvang geen fulltime coach/ bedrijfsmaatschappelijk werker in loondienst willen/kunnen nemen. Mesters Coaching werkt hierbij op project-, freelance- of interimbasis.

Presentatie voor medewerkers over stressvrij werken en balans

 

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in de online agenda  of bel 013-8220022


Emailen kan ook: info@mesters.nl


Resultaat

Begeleiding in de vorm van Bedrijfscounselling heeft de volgende resultaten:

- Lager ziekteverzuim
- Knelpunten in functioneren zijn bespreekbaar
- Er is bemiddeld in conflictsituaties
- Probleemsituaties zijn hanteerbaar gemaakt 
- Groter zelflerend, zelfoplossend en zelfsturend 
   vermogen
- Gemotiveerder en met meer plezier aan het werk

 


Werkwijze

Mesters Coaching biedt u de mogelijkheid om snel preventieve of curatieve persoonlijke begeleiding in te schakelen voor uw medewerker. De begeleiding is kortdurend en gericht op verbetering in het functioneren van de medewerker en stelt hem/haar in staat actief oplossingen te vinden voor het probleem.

In overleg met de personeelsfunctionaris, de lijnmanager en de medewerker wordt de aanpak bepaald die moet resulteren in de gewenste verandering.

Een traject bestaat in de regel uit een intake en vijf gesprekken van ruim een uur. De medewerker en de leidinggevende ontvangen een intake- en een eindrapportage. Vaak vindt er ook een drie-gesprek plaats voor nadere afstemming, bijvoorbeeld t.a.v. werkhervatting.

Mesters Counselling is ook werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker voor diverse organisatie op verrichtingen- en interim basis.


 

Direct een afspraak maken in de online agenda


 


"Ik heb hem ervaren als praktisch en goed aansluitend bij onze doelgroep, breed inzetbaar."

(Vrouw, personeelsfunctionaris 46 jaar)

Meer reacties referenties  Ŕ
 

 
 

 

piekeren, vermoeidheid, snel emotioneel, gevoel van spanning, stress, angst, meer balans, conflicten, rouw, isolement, relatieproblemen, gevoel van leegte, gebrek aan zingeving, counselor, zelfvertrouwen, trauma, psychologische of psychosociale hulp,  burnout, burnout, aanpassingsproblemen, stress symptomen, webshare, re´ntegratie, psycholoog, mediation, conflictbemiddeling, persoonlijke effectiviteit, mental coach, counsellor, verzuim, ziekte, ruzie, gedragspatronen doorbreken, opleiding, trainer, persoonlijke ontwikkeling, therapeut, EFT Emotional Freedom Techniques, tegen je grens aanlopen, beter leren omgaan met stress, emotie en stressmanagement,, assertiviteit, Online, Skype, uitgeput of vermoeid gevoel, Oisterwijk, Moergestel, Udenhout, Goirle, Riel, Rijen, Gilze, Berkel-Enschot, Loon op Zand, Waalwijk