, ,

Wat mag je van een goede coach verwachten?

Je doel behalen met coaching

Wat is coachen?
Als coach ben ik er op gericht om het beste uit mensen te halen. Dat doe ik door jou bewust te maken van je mogelijkheden en grenzen. Niet zo zeer door wat je zou moeten doen, maar juist door vragen aan je stellen. Op die manier maak ik je bewust van je grenzen en je mogelijkheden. Als mental coach in Tilburg heb ik meer 18 jaar ervaring in het begeleiden van mensen.

Waarom zou ik me laten coachen?

Nagenoeg alle mensen hebben de behoefte zich te ontwikkelen. Dat zit in onze genen en verhoogt onze overlevingskansen. Voor zo’n ontwikkeling is bewustzijn nog. Bewustzijn van jezelf en je omstandigheden. Als coach kan ik je als buitenstaander helpen om dat bewustzijn en inzicht te verwerven. Doordat je van je innerlijke processen bewust wordt is je groei niet gebaseerd op louter toeval. Zelfinzicht en reflectie op je functioneren zijn de belangrijkste succesfactoren.

Coachen vs Therapie?

Coachen is niet hetzelfde als therapie. Je gaat naar een psycholoog voor therapie als je een hulpvraag hebt om klachten op te heffen als gevolg van een psychisch probleem. Therapie is meer probleemgericht en coachen helpt meer om doelen te bereiken. Als coach ben ik gericht op het ontwikkelen van jou mogelijkheden. Bijvoorbeeld in je werk of je bepaalde vaardigheden maar ook op je welzijn. Het accent bij coaching ligt op het heden en de toekomst. Therapie is meer gericht op emotionele problematiek uit het verleden en het herstellen van de gevolgen daarvan.

Voor wie is coaching?

Coachen is nuttig voor mensen met de volgende doelstellingen:

  • Overwinnen van overspannenheid en burn-out
  • Verhogen stressbestendigheid
  • Verhogen belastbaarheid
  • Vergroten persoonlijke effectiviteit
  • Emotionele stabiliteit vergroten
  • Van chronische vermoeidheid naar vitaliteit
  • Oplossen van conflicten en beter samenwerken
  • Preventie van ziekte verzuim en re-integratie in werksituatie

Zou je ook graag gecoacht worden op één van deze doelstellingen? Als coach kan ik je hier mee helpen. Plan een gratis kennismakingsgesprek of stuur me een mailtje en ontdek wat ik voor je kan betekenen.

Mijn werkwijze

Als oplossingsgerichte coach maak ik gebruik van verschillende methodes en werkwijzen uit de psychologie die zich in de praktijk hebben bewezen. Het belangrijkste hierbij is de relatie tussen jou en mij. Deze is gericht op gelijkwaardigheid en samenwerking. Zo werken we aan begrip van wat moeilijk voelt voor jou en samen zoeken we de wegen naar jouw doel.
We starten uiteraard met een (gratis) kennismaking. Hierin ga ik verder in op mijn werkwijze en nemen we uitgebreid de tijd om jouw verhaal te vertellen. Belangrijk is dat we allebei het gevoel hebben dat het klikt. In dit eerste en wellicht vervolggesprek gaan we onderzoeken wat maakt dat de huidige situatie voor jou een probleem is en waar eventueel blinde vlekken zitten. Als we helder hebben waar de schoen wringt kunnen we ons richten op hoe je het anders wilt. Ook wel het gewenste scenario of ‘way of life’ genoemd. Hoe zou je leven eruit zien als je dit probleem overwonnen hebt. Vanuit dit scenario kunnen we concrete doelstellingen opstellen en bekijken we alternatieven er zijn om deze doelstellingen te bereiken. Op basis hiervan maak je dan een stappenplan met acties en evalueren we in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. In de meeste gevallen ronden we het coach-traject na zo’n zes gesprekken af en plannen we nog een follow-up gesprek na 2 maanden.

Of wil je liever wandelcoaching?
Voor de mensen die het prettiger vinden om lekker actief en in de buitenlucht gecoacht te worden heb speciaal de “Walk and Talk wandelcoaching”. Wandelen is niet alleen een fantastische vorm van beweging die je gezond en energiek houdt omdat je in contact treedt met je natuurlijke omgeving, door een wandelcoach programma ontwikkel je ook een andere kwaliteit van denken, voelen en zijn.
Als wandelcoach geloof ik dat iedereen de mogelijkheden en de kracht in zich heeft om een nieuwe koers te lopen. Lees meer over wandelcoaching >

 

Ervaringen van anderen..

“Toen ik zelf als leidinggevende overspannen was, heeft Rens me op een fantastische wijze bijgestaan. Geen diep gegraaf in het verleden om daar de oorzaak te vinden, niet dat daar geen aandacht voor kon zijn maar we wisten allebei dat we daar de oplossing niet gingen vinden. Hij bracht me stap voor stap weer in mijn kracht en liet me zelf mijn oplossing ontdekken. Inmiddels heb ik naar volle tevredenheid diverse medewerkers van mijn team ook naar hem verwezen.” Leidinggevende 43 jaar

“Als bedrijfsarts vind ik het belangrijk dat ik er op kan vertrouwen dat diegene waarnaar ik verwijs professioneel werkt. Bij Rens weet ik waar ik aan toe ben, hij is deskundig en aanspreekbaar. Dat maakt dat ik graag met hem samenwerk.” Bedrijfsarts 50 jaar

 

Effectiviteit van coaching

Uit de resultaten in mijn praktijk blijkt aantoonbaar dat coaching efficiënt en effectief is. Naast het feit dat de cliënten een oplossing vinden voor hun hulpvraag en hun doelstellingen bereiken, nemen hun klachten sterk af. Een begeleidingstraject duurt gemiddeld 6,3 sessies.
De symptomen gerelateerd aan stress nemen met 74% af, die wat duiden op angstproblematiek met 84% en die samenhangen met depressie en somberheid met 94%. Daarnaast nemen de somatische (lichamelijke) klachten die vaak samenhangen met psychosociale problemen met 67% af. Je kunt hierbij denken aan: hoofdpijn, spierpijn en de maag die van streek is.

Zou je ook graag zelfbewuster worden van je grenzen en mogelijkheden? Als coach kan ik je hier mee helpen. Plan een gratis kennismakingsgesprek of stuur me een mailtje en ontdek wat ik voor je kan als life coach betekenen.