Geluk is onze natuurlijke staat. Om het te verwerven hoef je niks te doen, omdat geluk niet verworven kan worden. Weet je waarom? Omdat we het al hebben. Waarom ervaar je dit dat niet zo? Omdat je iets moet loslaten. Je moet je illusies loslaten. Er hoeft niks te worden toegevoegd om gelukkig te zijn, alleen maar iets losgelaten. Maar dat is lastig voor je persoonlijkheid met zijn ambities, begeerte en zuchten die zich juist daarmee heeft geïdentificeerd. Mijn baan, mijn vriend(in), mijn huis, mijn… En omdat we ons voor ons geluk hiervan afhankelijk maken ervaren we regelmatig miserie. We vinden dan dat de we zelf of de wereld anders zou moeten zijn.

Met doelen stellen is niks mis, maar zodra we ons emotioneel afhankelijk maken van onze doelen raken we in de problemen. Denken over hoe de wereld zou moeten zijn is nuttig wanneer je een concreet doel wilt bereiken, bijvoorbeeld van ingrediënten een maaltijd maken. Maar zodra het iets met jezelf te maken heeft, is de doe-modus niet zo’n handige manier om je problemen op te lossen. Wanneer je denkt of gelooft dat er iets mis is met jezelf en dat je pas gelukkig kan zijn wanneer je goed genoeg bent, zul je keer op keer teleurgesteld raken. Je maakt je geluk dan afhankelijk van het bereiken van je doel. Dat ‘beloofde’ geluk komt en gaat en duurt vaak slechts enkele momenten.

Door het verschil dat je ervaart tussen de huidige realiteit en hoe die zou moeten zijn schieten we vaak in de ‘doe-modus’. In de doe-modus wil je problemen direct oplossen. Zolang dat het niet lukt, blijf je met een ontevreden gevoel zitten. Om dit te verminderen ga je van alles proberen om van je gevoel af te komen. Hard aan de slag gaan, nadenken over andere oplossing, nieuwe manier proberen, hopen dat iemand anders meer rekening met je houdt, etc. In doe-modus probeer je de afstand tussen huidige situatie en de gewenste situatie te verkleinen. Wanneer deze situaties exact op elkaar passen ervaar je tijdelijk geluk. Maar weten allemaal dat de wereld geen constante is en de situatie snel weer zal veranderen.

In de doe-modus leef je meer in het Ooit-en-Nergens dan in het Hier-en-Nu. De situatie zou immers anders moeten zijn. Je bent bezig in je gedachtewereld over hoe de wereld anders zou moeten zijn of wat er in het verleden mis is gegaan. Je leeft daarmee zelden in het Hier-en-Nu. En dat is jammer, want alleen in het contact met het Hier-en-Nu kun je plezier en geluk ervaren. Stel jezelf eens de vraag, heb ik Hier-en-Nu op precies dit moment een probleem….? Nee, hè. Het heden is namelijk meestal vrij van problemen, alleen zijn we met onze aandacht vaak vertrokken naar het Ooit-en-Nergens waar het beter was of zal zijn.

Wanneer je aandacht niet meer gericht is op het verschil tussen hoe de wereld zou moeten zijn en hoe die daadwerkelijk is, functioneer je vanuit de zijn-modus. Hierin wijs je de realiteit niet af. Je zegt geen ‘nee’tegen de realiteit. Van hieruit is de wereld nu eenmaal zoals die is. Je bent accepterend aanwezig in de wereld in plaats van je terug te trekken in je eigen gedachtenwereld.

Mindfulness, yoga en meditatie helpen je om meer af te stemmen op de zijn-modus. Probeer de onderstaande aandachtsoefening eens.

De 54321 oefening om in het Hier-en-Nu te komen/blijven

1. Zoek ook voor deze oefening een comfortabele plek.

2. Adem een aantal maal rustig in en uit op een ritme dat voor jou prettig is.

3. Richt vervolgens je aandacht op vijf dingen die je in de ruimte om je heen ziet en benoem deze hardop in jezelf. Adem een keer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.

4. Richt vervolgens je aandacht op vijf dingen die je hoort en adem een keer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.

5. Daarna richt je je aandacht op vijf dingen die je voelt. Het gaat hierbij om zintuiglijke gevoelens en niet om emoties als verdriet of blijdschap, maar bij voorbeeld het contact van je voetzool met de grond. Adem ook weer elke keer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.

6. Hierna benoem je vier dingen die je ziet. En vier dingen die je hoort en voelt. Telkens adem je hierbij weer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.

7. Daarna doe je opnieuw hetzelfde maar dan met drie dingen. Dan met twee dingen en tot slot één ding.

Let er op dat wanneer je aandacht is afgeleid dat je de geachte herkent en laat deze vervolgens los en richt vervolgens je aandacht weer terug op de oefening en ga verder waar je gebleven was.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *